Könyvek
Fejlődéslélektan, anamnézis


ANAMNÉZIS

I.                    ADATOK

Név: (csak keresztnév, vagy fantázianév)

Lakhely: (csak a település)

Életkor:

Az adatokat szolgáltató személy:

A felvétel időpontja:

A felvevő neve:

II.                  KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK

1.       Családi adatok és körülmények

A testvérek száma, életkora, neme, tevékenysége (foglalkozása, iskolai végzettsége):

A gyermek helye a testvérsorban:

A család körülményeiben beállt változások a gyermek élete folyamán (válás, haláleset, baleset stb.):

A család szociális helyzete és az ebben bekövetkezett változások a gyermek élete során: (lakásviszonyok,  a szülők jövedelme, a család életszínvonala, kulturális nívója stb.):

2.       A gyermekre ható személyek és közösségek:

Ki gondozza, illetve neveli a gyermeket születésétől kezdve?

Történt-e ebben személyi változás? Ha igen mely életkorban, miért, és milyen hatást váltott ki?

Bölcsődébe, óvodába járt-e a gyermek? Mennyi ideig? Hogyan sikerült a beilleszkedés?

Óvoda, iskola illetve pedagógus változások és ezek hatása a gyermekre?

3.       Nevelési elvek és nevelési gyakorlat a családban

Napirend (TV, Computer, játék, segítés, önkiszolgálás?):

A jutalmazás, illetve a büntetés okai és módjai:

A gyermek reakciói a különböző típusú jutalmazásra és büntetésre:

Önállóságra nevelés (Mióta és milyen mértékben engedik, hogy a gyermek önállóan öltözzön, mosakodjon, egyes kérdésekben szabadon döntsön? )

Egyetértenek-e a szülők (és a család más felnőtt tagjai) a gyermek nevelését illetően?

Milyen a viszony a család és az óvoda között?

III. A GYERMEK FEJLŐDÉSE

1.       Testi fejlődés

Hogyan érezte magát az anya a várandósság alatt?

Akarták-e, tervezték-e a gyermeket?

Időre született-e a gyermek?

Volt-e szükség valamilyen beavatkozásra a születéskor? Mi volt az?

Felsírt-e azonnal a gyermek? Apgar száma?

Mennyi volt a születési súlya, testhossza (esetleg a fej körfogata)?

Mennyi ideig szopott? Hogyan történt az elválasztás?

Mikor jöttek a fogai?

Hogyan gyarapodott testileg?

Erős, vagy gyenge fizikumú a gyermek?

Milyen betegségei voltak 1 éves kor előtt, és azután?

Érte-e valamilyen baleset, sérülés (súlyossága, lefolyása)?

Volt-e kórházban, hány éves korában és mennyi ideig, kivel?

Milyen a jelenlegi egészségi állapota?

 

2.       Mozgásfejlődés

Mikor kezdte a fejét emelni?

Mikor tudott hasról hátra, hátról hasra fordulni? Mikor tudott kúszni?

Mikor ült önállóan? Mikor mászott, mennyi ideig?

Mikor állt kapaszkodás nélkül?

Mikor indult el (kapaszkodva, illetve kézen fogva)?

Mikor kezdett önállóan járni?

Mikor tudott (kb.) lépcsőn fel-, illetve lemenni?

Jobbkezes, vagy balkezes? (Próbálták-e átszoktatni?)

Milyen ügyes, harmonikus a mozgása? Sportol-e valamit?

Általában gyors, vagy lassú a mozgása?

 

3.       A megismerő tevékenység alakulása

Mikor figyelték meg a „Mi ez?” típusú kérdéseket?

Mikor jelentkeztek és mire vonatkoztak a „Miért?” típusú kérdések?

Milyen életkorban, mi iránt érdeklődött? Hogyan nyilvánult meg az érdeklődése? Milyen tartós volt?

Mióta hallgatott mesét? Meddig? Mikor, milyen meséket értett meg és mondott el önállóan?

Talált-e ki maga is meséket? Ha igen, miről szóltak ezek a mesék?

 

4.       Beszédfejlődés

Mikor kezdett gagyogni?

Mikor mondta ki az első szavakat?

Mikor kezdett mondatokban beszélni?

Mikor tudta összefüggően elmondani a vele történt eseményeket?

Milyen a kifejezőkészsége?

Volt-e valami beszédhibája? Mi, és meddig tartott? Kapott-e logopédiai megsegítést?

5.       A gyakorlati tevékenységformák fejlődése és a szokások kialakulása

Mikor lett szobatiszta (nappalra, éjszakára)?

Hogyan történt a szobatisztasági tréning?

Mikor tudott önállóan enni?

Mikor kezdett egyedül öltözni, vetkőzni?

Mikor alakultak ki a tisztasági szokások?

Melyek voltak az első játékszerei?

Mikor, mivel és hogyan játszott?

Milyen kitartást mutatott a játékban?

Mikor kezdett rajzolni? Mit ábrázoltak a rajzai?

Foglalkozott-e, és mikor gyurmázással, építőjátékokkal?

Milyen házkörüli munkába vonható be? Mióta?

6.       Az érzelmek és az akarat fejlődése

Milyen csecsemő volt? (Nyugodt, kiegyensúlyozott, közönyös, élénk, ingerlékeny stb.) Sokat sírt? Mit csináltak ilyenkor a szülők? Hogyan tudták megnyugtatni?

Mikor figyelték meg az első mosolyt?

Milyen érzelmi megnyilvánulásai voltak kiskorában? (Milyen helyzetben örült, szomorkodott, dühös volt, szégyellte magát, megsértődött?)

Milyen erősek és tartósak voltak ezek az érzelmi megnyilvánulások?

Megfigyelték-e a dacot? Milyen helyzetben? Hogyan reagáltak rá a szülők?

Mitől félt a gyermek? Meddig? Hogyan viszonyultak a szülők a gyermek félelmeihez?

Hogyan mutatja ki érzelmeit? (Könnyen megnyilatkozik, vagy inkább gátlásos?)

Szokott-e verekedni, vagy csúnyán beszélni? (Mióta, meddig volt verekedős?) ő kezdeményezte a verekedést, vagy csak védekezett? Összeverekedett-e nála idősebbekkel is?

Változó-e a hangulata? (Könnyen elkeseredik? Hamar megvigasztalódik?)

Izgulós-e? Milyen helyzetekben?

Szeret szerepelni?

Hogyan viselkedett különböző életkorokban, ha valami nem sikerült neki?

Hogyan határozza el magát valamire? (Gyorsan, könnyen, nehezen, bizonytalanul, befolyásolható stb.?)

Mióta veszik észre, hogy kitart elhatározásai mellett, és megvalósítja azokat?

Könnyen hagyja-e magát lebeszélni elhatározásainak megvalósításáról?

Szokott-e makacskodni? Mikor és milyen körülmények között figyelték meg ezt?

 

7.       A szociális magatartás fejlődése

Mikor különböztette meg az ismerős és az idegen embereket?

Mikor mutatott kötődést egy-egy személy iránt? Kik voltak azok?

Hogyan alakult a helyzete a családban?

Milyen a kapcsolata az egyes családtagokkal?

Mikor kezdett a hasonló korú társaival együtt játszani?

Hogyan illeszkedett be a különböző gyermekközösségekbe? (Bölcsőde, óvoda, iskola?)

Milyen viszonyban volt gondozóival, nevelőivel?

Milyen a közösségekben? Élénk, kezdeményező, vagy inkább visszahúzódó? Ha többen együtt játszanak szokott-e ő irányítani?

Aláveti-e magát a játékszabályoknak? Hogy hat rá a vesztés?

Milyen idős korában volt először barátja?

Milyen korú és nemű batátai voltak?

Egyszerre hány barátja volt, meddig tartott a barátság?

A barátkozást ő, vagy inkább a másik gyermek kezdeményezi?

Mit csinál együtt a barátaival?

IV.               NEVELÉSI NEHÉZSÉGEK

Volt-e korábban (vagy van-e jelenleg) valamilyen nevelési probléma? Milyen természetű problémáról van szó? Hogyan oldódott meg?

Észrevettek-e valamilyen változást a gyermeknél a fejlődés folyamán tanulás, magatartás, hangulat stb. terén? Mikor? Mi lehetett az oka?

V.                 AZ AKTUÁLIS SZEMÉLYISÉG JELLEMZÉSE

Az anamnézis adatai és különböző vizsgálatok alapján készítse el a gyermek személyiségrajzát!

2. Az emberrajzhoz kiegészítő kérdések

EMBER                                       Név:                                                             Dátum:

 1. Ez egy fiú vagy egy lány?
 2. Hány éves?
 3. Ki ő?
 4. Mit csinál éppen, és hol van most?
 5. Mire gondol vajon?
 6. Mit érez?                                                                                                                                                      Miért?
 7. Hogy van ez az ember? Miből lehet ezt tudni?
 8. Boldog ez az ember? Miből lehet ezt tudni?
 9. Más emberekkel kapcsolatban is szoktad ezt gondolni?                                                           Miért?
 10. Milyen az idő ezen a képen (napszak, évszak, az ég, hőmérséklet)?                                       Miért?
 11. Mire van leginkább szüksége ennek az embernek?                                                                      Miért?
 12. Milyen ruhát visel ez az ember?

 

3.A játékfolyamat megfigyelése óvodában

Megfigyelési és jegyzőkönyv-vezetési szempontok:

 

A játék témája

 

A cselekvés

 

Verbális megnyilvánulások

 

 

 

 

 

1.       Milyen típusú játéktevékenységet folytat a gyermek? Mennyi ideig? Kivel?

2.       Mi a szerepjáték témája? Milyen szerepekbe bújik?

3.       Milyen eszközöket használ a gyermek?

4.       A játék során mennyire használja a kezét?

 

4.Beszédfejlődés

A nyelvi fejlettség mutatói óvodás korban

(P. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában)

Az óvodai tevékenységek során, a gyermek nyelvi fejlettségét az alábbi szempontok megfigyelésével mérhetjük le

Szókincs:

-       gazdag, árnyaltan kifejező

-       átlagos

-       szegényes, hiányos

Elvont kifejezések előfordulása:

-       gyakran

-       néha

-       sohasem

-       beszédhibás (milyen?)

Beszédritmus:

-       folyamatos

-       akadozó

-       gyors

 Egyetem


                    gobelorsolya.hu 2005-2008. Minden jog fenntartva. | gobel.orsolya@ovodatar.hu | Honlap: www.radirsoft.hu