Könyvek
Könyvek

dr. Gőbel Orsolya: A szív érintéseA Varázsjátékok IV. kötete az érintés tiszta szívű világába vezeti el az olvasót, és a játszó gyermekeket. A gyengéd, tapintatos, óvatos, finom érintés megváltoztatja a kapcsolatokat, az érzéseket, lehetővé teszi az egymás felé fordulást, a tartalommal, varázslattal teli érintést. Minden tiszta érintés gyógyít. Minden szép érintés feleslegessé tesz egy agresszív odakapást, marást, csípést....
A könyv játékai segítik a rég elfeledett érintés-kultúra kialakítását, a kapcsolatok mélyebbé, szeretet-kifejezőbbé válását. 


Tapasztalataikról szívesen várnám visszajelzésüket, kívánva csodálatos játékperceket:
Gőbel Osolya


Varázsjátékok IV.  A szív érintése


Varázsjátékok III. - Égig emelő légzés

A Varázsjátékok III. kötete a levegő segítségével alakít, emel magasba. A gyermekek nagyon vágynak arra, hogy olyan nagyok és "hatalmasok" lehessenek, mint a felnőttek. Képzeletükben, mozgásukkal most megtehetik mindezt. Mindeközben "észrevétlenül" megtanulnak jól levegőt venni, átváltozni, és akár egy tigris vagy kígyó képében kifújni azt.  

Sok-sok mulatság, játék várja evvel a kötettel is mindannyiukat.


Varázsjátékok III. - Égig emelő légzés


Varázsjátékok - A fantázia tengerén
A Varázsjátékok II. kötete a Fantázia világába repíti a gyermekeket. Olyan játékokat mutat be, melyek nagyon közel vannak az óvódás-, és kisikolás gyermekek érzelmeihez, gondolatvilágához. Olyan világba, ami a valóságon alapszik, és pontosan ezért, erről az alapról biztonsággal kalandozható be a fantázia csodálatos birodalma.
Olyan játékokat találnak a kötetben, melyek ismerősek is lehetnek, óvodában, otthon is játszhatóak: pl. Rejtvényeket, melyekben a gyermekek bármivé változhatnak, de lehetőségük van arra is, hogy a felkínált szimbólum szárnyán utazzanak. Mindeközben megélhetik önmaguk jóságát, szerethetőségét, elfogadhatóságát, amivel belső erőt gyűjthetnek a mindennapi élet rájuk szabta nehézségeivel való megküzdéshez.

Varázsjátékok II. - A fantázia tengerén


Varázsjátékok - Mozgás a képzelet szárnyán
A Mozgás a képzelet szárnyán című kötetben található fantáziajátékok megmozgatják a gyermekek belső erőit, magával ragadó módon segítik őket önmaguk megismerése, elfogadása, értékelése felé, harmonikusabb, nyugodtabb kapcsolatot segítenek kialakítani az őket körülvevőkkel. A játékok az érzelmi és a szociális intelligenciát formálják, gazdagítják, energiabázist teremtenek az értelmi fejlődéshez.  

A könyv egy ötkötetes sorozat első darabja, mely Klaus W. Vopel ötlete alapján született meg, akinek képzeletjátékait az óvónőkkel és a gyermekekkel együtt adaptáltam. Több, mint tíz éve szülők, pedagógusok, pszichológusok játsszák ezeket a játékokat, és biztatják a gyermekeket élményeik megosztására és lerajzolására.

Varázsjátékok I. - Mozgás a képzelet szárnyán


Minden kisgyermek „csalhatatlanul tudja”, hogyan keletkezik az eső, a víz, a tavak, a tengerek, a hegyek, a nap, a hold, a csillagok…..
A Varázsjátékok különleges módon, a fantázia „lélekszárnyain” szólaltatják meg ezeket a mélységes, az archaikus, ősi világba elvezető szimbólumokat, amelyek oly közel vannak a gyermek belső világához. A rövid, egy-egy szimbólumra építő képzelet-mesék kibontják a gyermeki fantáziát, szépséges, saját, egyéni képeikkel  megerősítik a személyiséget. A gyermek, aki saját belső képeket hoz létre fantáziája segítségével, tudatosabban, értőbben él a világban, a képkidolgozás részletes munkájában megéli az önmaga-, és a másik felé irányuló türelmet, megteremti önmagában a nyugalmat, hogy aztán ebben a békés világban megszületett képet „kirajzolhassa”, majd odaajándékozza azt Másoknak.

Bevezető a könyvekhez
                    gobelorsolya.hu 2005-2008. Minden jog fenntartva. | gobel.orsolya@ovodatar.hu | Honlap: www.radirsoft.hu