Könyvek
Publikációs jegyzék


Publikációk  -   konferenciaelőadások

Gőbel Orsolya dr.

 

 Megjelent könyvek:

 Gőbel Orsolya (2006):                       Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan kiadó, Budapest. 84p.

Gőbel Orsolya (2006):                       Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan kiadó, Budapest. 72p.

Gőbel Orsolya (2007):                       Varázsjátékok III. Égig emelő légzés. L’Harmattan kiadó, Budapest. 71p.

Gőbel Orsolya (2008)                        Varázsjátékok IV. A szív érintése. L’Harmattan kiadó, Budapest, 84p.

Gőbel Orsolya (2009)                        Varázsjátékok V. Önmagunkban elmélyülten. L’Harmattan kiadó, Budapest. 84p.

Gőbel Orsolya (2009)                        Varázsjátékok I. Mozgás a képzelet szárnyán. L’Harmattan kiadó, Budapest. (3. javított, átdolgozott kiadás) 84p.

Gőbel Orsolya (2010)                        Varázsjátékok II. A fantázia tengerén. L’Harmattan kiadó, Budapest. (3. bővített, átdolgozott kiadás) 80p.

 Megjelent könyvfejezetek:

Gőbel Orsolya (2006):                       A szocioemocionális pedagógiai terápia elmélete és gyakorlata. In: M.Tamás Márta (szerk).: Integráció és inklúzió. Fejlesztő módszerek a közoktatásban.  Trefort Kiadó, Budapest.  p.152-167.

Gőbel Orsolya (2007)                        Ki varázsolja el a virágokat? Szocioemocionális pedagógiai terápia In: Csendes K. (szerk.): Kisgyermekek, nagy problémák. Raabe Kiadó, Budapest. Kiegészítő kötet, 2007 október, (18/A).p. 1- 35.

Gőbel Orsolya (2010)                        Az anamnesztikus adatok életre keltése. A születésélmények meghatározó szerepe a beszédfejlődésben. In: A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban. XV. Logopédiai és Pedagógiai napokon elhangzott előadások. "Fogjuk a kezed" Egyesület Sopron. Teljes terjedelemben megjelent előadásanyag.  p.39-46.

Konferencia-kötet (előadás-absztraktok)

 

Gőbel Orsolya: A lélekben megteremtett tér; a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia a gyakorlatban. Hatékony tudomány – pedagógiai kultúra – sikeres iskola. VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2008. november 13-15. Absztrakt kötet: 347.p.,  p.108
Gőbel Orsolya: Az elvesztett ikertestvér jelenléte. Versenyképesség: versengés és összefogás a pszichoterápiák és tanácsadások világában. A Pszichoterápia folyóirat ötödik, jubileumi konferenciája. 2009. május 8-9. A Pszichoterápia szakfolyóirat különszáma. Mentalport Pszichoanalitikus Oktató, Tanácsadó és Pszichoterápiás Kft. Absztrakt kötet: 60p.; p.36-37.
Gőbel Orsolya: Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2006. május 25-27, Budapest, Absztrakt – kötet 445p., p.374-375
Gőbel Orsolya:
Élettörténet átírás − a Szocioemocionális pedagógiai terápia  (SZPT) folyamatában, óvodás korban. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. 2008. május 22-24, Nyíregyháza. Absztrakt – kötet 340p.; p.65-66.
Mayer József, Achs Károly, Csillag Ferenc, Gőbel Orsolya, Rucska Andrea, Simon Márta: Agresszió és nevelés. „Az oktatás közügy”. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008.augusztus 25-28. Absztrakt kötet: 197p; p.185.
Gőbel Orsolya: A lélekformálódás művészi útjai „Áramlásban”. II. Művészetterápiás Konferencia, Budapest, 2009.április 24/25 Absztrakt kötet

Gőbel Orsolya:
A magzati sérülések feldolgozása gyermekkorban. Magyar Hipnózisegyesület XXI. Találkozója, „Transzgenerációs hatások és megjelenésük a hipnoterápiában”. Dobogókő, 2010. május 7-9. Absztrakt kötet: 24p. ; p.10.
Gőbel Orsolya: A lélek méregtelenítse szimbólumokkal.
„Áramlásban”. III. Művészetterápiás Konferencia, Budapest; 2010.november 5-7. Absztrakt kötet 40p.; p.18-19.
Andrek Andrea, Gőbel Orsolya, Molnár Judit Eszter, Orosz Katalin
: Születés, mint tapasztalat? (műhely) A perinatális pszichológia tudományos eredményei es a pszichoterápiás tapasztalatok. Moderátor: Császár Ajna. III. Országos Gyermekpszichoterápiás konferencia. „Együtt és külön”; 2010. november 19-20. Absztrakt kötet 31p; p.21.

 Megjelent közlemények hazai folyóiratokban:

Gőbel Orsolya: "Várjatok engem is!" A fogadás és elengedés fontossága az óvodában.  Fejlesztő Pedagógia, 1992; (3-4):74-75.
Gőbel Orsolya: "Sikítok, ha azt mondják: Kedves Anyuka!" A megszólítás fontossága. Fejlesztő Pedagógia, 1993; (3): 30.      Gőbel Orsolya: Tényleg nem érti?  A szavak felelőssége. Figyelj Rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület lapja, Csepel, 1993; 2 (1-2): 11-12.
Gőbel Orsolya: Még harcolnak. A nyílt vagy rejtett agresszió megjelenésének lehetséges okai az óvodai csoportban. Vigyázz rám! Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szaklapja, 1993;2 (1-2):13
Gőbel Orsolya: Az érintés. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(1) 6.
Gőbel Orsolya: Játszóvá válni, játszótársnak lenni, játszani... Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1(2) 7.
Gőbel Orsolya: Egymásra hangolódást, beszoktatás helyett. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (3) 9.
Gőbel Orsolya: Tündérvilág. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2007;1 (4) 5.
Gőbel Orsolya: A Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT). In: Talentum. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc, 2008. p.16-23.
Gőbel Orsolya: Mese, egyidejűség, az idő dinamikája a gyermek világában. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (1) 7.
Gőbel Orsolya: A gyermek biztonságos terei. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (2) 5.
Gőbel Orsolya: Temperamentumunk és kapcsolataink. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (3) 5-7.
Gőbel Orsolya: A család. Lurkóvilág. Óvodai Magazin, 2008; 2 (4) 5.
Gőbel Orsolya: Csak le ne maradjon. Különórák és fejlesztő foglalkozások a mindennapokban. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (1) 5.
Gőbel Orsolya: Csendes pihenő? Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (2) 4.
Gőbel Orsolya: Nézze vagy ne nézze?A televíziózásról. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2009; 3 (3) 6-7.
Gőbel Orsolya: A csendben születő hang, avagy a belső hang kialakulása. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (1) 5.
Gőbel Orsolya: A mozgás öröme a kezdetektől... Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2010; 4 (2) 6.
Gőbel Orsolya: Veszteség-válság az óvodáskorban. Gyász, válás, költözés. Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 8-11.
Gőbel Orsolya: Varázsjáték. Árvácska története.  Lurkóvilág. Óvodák és szülők magazinja, 2011; 5 (1) 14-15.
Gőbel Orsolya: Az élőszó varázsa. Mesélés kontra tévézés. Family. Családi és párkapcsolati magazin, 2011.1. Harmat Kiadó

 Kutatási témaismertető
Nemzetközi  kutatási együttműködés:

1997-99                      A svájci, Fribourgi Pädagogische Instituttal közösen összahasonlító vizsgálatot végeztünk a bölcsesség témakörében magyar és svájci diákok és pedagógusok körében. A téma vezetői: Prof. Dr. Fritz Oser, dr. Helmuth Reich, magyar részről dr. Bencze Lóránt, dr. Szabó Pál, Rostás Rita, dr. Gőbel Orsolya

Bencze L., Gőbel O.,Oser,F.,Reich,Hogy,Rostás,R.,Schenker,D.,Szabó,P.(1999): Final Activity Report on Project JUNP04869 to the Swiss National Fountation for the Scientific Research. Unpublished Report, Switzerland

 Kiadványfejezetek:

Gőbel Orsolya: Segítségnyújtás az óvodában a pszichológus szemszögéből. In:(Horányi Györgyné, Ormai Vera szerk.): Nevelési Tanácsadó Műhely, (Budapest): Fővárosi Pedagógiai Intézet,1991. 24-30.                
Gőbel O., Bienerth A., Lőrincz E.(1992): Új, segítő hálózat kialakulóban: óvodapszichológu-sok Csepelen. In: Módszertani Gyűjtemények, Egészségnevelés-mentálhigiéné, Budapest.                        

Képzésfejlesztési dokumentumok

Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT). Akkreditációs kézirat, 2000, és 2007
Fejlesztő Pedagógia. Akkreditációs kézirat
„Védd magad!” Akkreditációs kézirat                    gobelorsolya.hu 2005-2008. Minden jog fenntartva. | gobel.orsolya@ovodatar.hu | Honlap: www.radirsoft.hu